Usvojen novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Narodna skupština Republike Srpske je na redovnoj 22. sednici, održanoj 01.06.2022. godine, usvojila Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske. Zakon je usvojen u formi predloga i objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske br.57/22. Isti Vam prilažemo u nastavku za preuzimanje: Zakon o zdravstvenoj zastiti

Kada se govori o novitetima koje donosi ovaj zakon, a vezane za podnete inicijative portala, u proceduri usvajanja novog zakona, između ostalog, ističemo da su ovim zakonom previđene nove zdravstvene ustanove koje do sada nisu bile regulisane kao što su: centar za majku i dete i multidisciplinarni centar za promociju zdravlja i prevenciju bolesti povreda i stanja. Zakonom se predviđa obavljane babinske nege kao zdravstvene delatnosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Zakonom je predviđeno i donošenje posebnog Pravilnika kojim će se detaljnije propisati način organizovanja pružanja usluga zdravstvene nege u zajednici na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Kako ovaj postupak tek sledi ostaje da sačekamo na detaljnije informacije o načinu organizovanja babinske nege, a za koju se iskreno nadamo da podrazumeva organizaciju patronažne službe pri domovaima zdravlja, što bi bilo u skladu sa našom inicijativom.

Podsećamo da je inicijativa (praćena anketom i pismima podrške udruženja žena) sadržala jasnu potrebu zajednice da zakon definiše patronažnu službu pri domovima zdravlja koja predstavlja neposrednu vezu stanovništva sa sistemom zdravstvene, i socijalne zaštite, kao i drugim službama u lokalnoj zajednici. Svrha rada patronažne službe podrazumeva posete porodici i zdravstveno-vaspitni rad u Domu zdravlja i zajednici. Rad u porodici i sa njenim članovima podrazumeva posete trudnicama i porodiljama, kao i praćenje razvoja novorođenčeta.

U sklopu navedene procedure, nadležnom ministarstvu obratili smo se i za organizaciono regulisanje postpartum mentalne podrške ženama, a koja bi funkcionisala pri domovima zdravlja jedinica lokalnih samouprava.

Stručno praćenje specifičnih potreba ranjivih populacionih grupa: beba, dece, trudnica i porodilja, je odgovornost zajednice u celini!

 

Slični tekstovi

Posvećena, skromna i inspiratrivna Nada Vogt (@nadavogt) je ponosna trudnica i nutricionista, koja svoju posvećenost i strast prema poslu usmerava na  podršku ženama da

Prijavite se na newsletter!

Saznajte prvi najnovije vesti sa našeg portala.