Krenite malim koracima do velikih promena!

Da li pričate sa decom o otpadu? Da li razgovarate o očuvanju planete?

U nastavku sugerišemo kako jednostavno da uvrstite princip važnosti očuvanja prirode u vašu svakodnevnicu:

  1. Dosledno ponavljajte da kada kupimo proizvod, takođe, kupimo i otpad.
  2. Ako otpad odložimo (razvrstavamo) u odgovarajuće kante, on se može reciklirati i ponovno upotrebiti (zanimljivo je navoditi deci razne primere jer deca imaju urođenu empatiju i ako saznaju da se izradom stakla uništavaju korita reka ili ako znaju da sa skupljanjem papira spašavaju šume širom sveta, nesporno je da će recikliranje postati stil njihovog života u budućnosti).
  3. Ako otpad bacimo u kantu sa mešanim komunalnim otpadom, postaje smeće koje nije iskoristivo i koje štetni prirodi i zdravlju.
  4. Uvek recite ne plastičnim kesama kada pitaju u radnji, pekari… i na bilo kojoj drugoj kasi! Objasnite deci zašto i vrlo brzo će sami nositi cegere kad krenu u kupovinu.
  5. Od plastičnih boca koje skupite možete u dvorištu ili parku praviti hranilice za ptice (kroz slične igre podstiče se kreativnost i stvara svest o važnosti recikliranja).

Budimo prijatelji prirode od najranijeg uzrasta!

Slični tekstovi

Posvećena, skromna i inspiratrivna Nada Vogt (@nadavogt) je ponosna trudnica i nutricionista, koja svoju posvećenost i strast prema poslu usmerava na  podršku ženama da

Prijavite se na newsletter!

Saznajte prvi najnovije vesti sa našeg portala.