Fizičke promene nakon porođaja

I taman kad mislite da su svi bolovi iza vas, nastupa nov period u kome je izuzetno važno da brinete o sebi i svom oporavku na adekvatan način. Krvarenje i bolovi u mišićima će zahtevati vaše vreme i pažnju. Kontrakcije materice se javljaju kao normalna pojava i omogućavaju da se materica vrati u prvobitnu veličinu, […]