Javi se, čekaću!

Nema te buke koja može više da probudi od tišine koja se spontano javi u dečjoj igri. Trenuci su za skakanje iz mesta i za hitno traženje njenog izvora. U glavi bezbroj mogućih scenaria – da li je progutalo nešto, možda je uzelo ono zanimljivo, a igri neprimereno, da ne poziva sa nečijeg telefona, šta […]