Amaterka, drago mi je!

U svemu sam amaterka. Tako volim sebe da predstavim čime god se bavila, šta god radila. To je čist amaterizam. Takav  sam i roditelj i mnogo mi je lepo zbog toga. Kad si amater/ka  jasno je da radiš nešto sa mnogo dobro volje, uz mnogo ljubavi, bez straha da ćeš da pogrešiš, jer izvesno ćeš, […]