Šta kada pukne vodenjak kući?

Svaka trudna žena kada uđe u deveti mesec, čeka neki od signala za porođaj. Jedan od njih je spontano samostalno pucanje vodenjaka. Kada se to desi u kućnim uslovima vrlo nam je bitno da znamo kako postupati. Pod pucanjem vodenjeka zapravu smatramo pucanje amnionske opne u kojoj se nalazi beba okružena tečnošću koju nazivamo plodova […]